top of page

Doen wat je belooft

Bijgewerkt op: 18 jun. 2019


Je hebt een voornemen, een plan, een belofte aan jezelf, je hebt het helemaal smart geformuleerd, je vindt het heel belangrijk dat je het nu eindelijk echt eens gaat doen, je bent er helemaal klaar voor maar op de één of andere manier lukt het je niet. Je vraagt je af hoe je het nou eens wél voor elkaar gaat krijgen. Ik weet zeker dat je hier wel een voorbeeld van hebt, ik wel in elk geval!Waar kan het aan liggen dat je je voornemens niet uitvoert?

In een eerdere blog heb ik al geschreven over hoe belangrijk het is dat je voornemens en doelen echt goed voor jou zijn en goed zijn geformuleerd. Maar er is nog meer: de mate waarin jij doorgaans doet wat je zegt dat je zou doen. De mate waarin je doorgaans je voornemens en beloftes waarmaakt dus. Ik noem dit je integriteit. Deze werkt ook mee in het voor elkaar krijgen van jouw voornemens en dus ook in het bereiken van je doelen. Hoe hoger je integriteit, hoe groter de kans is dat je beloftes waarmaakt, je voornemens uitvoert en je doelen behaalt. Dus als je verder wilt komen, verhoog dan je integriteit!


Wat is integriteit en hoe ‘meet’ je dat?

De definitie van integriteit die ik hanteer is: doen wat je belooft voor de tijd dat je zei dat je het zou doen.[1] Daar is geen speld tussen te krijgen: je bent integer of je bent het niet. Je hebt je belofte gehouden of niet. De redenen en verklaringen waarom wel of waarom niet tellen hier niet mee. Waarom dat zo is is voor nu niet belangrijk, daar kom ik in een latere blog op terug.

Hoe vaker jij doet wat je belooft voor de tijd dat je zei dat je het zou doen, hoe hoger je integriteit en hoe groter de kans dat jij je volgende doel behaalt.

Om je meer bewust te laten worden van jouw integriteit is het goed om je integriteit regelmatig te controleren. Doe hiervoor regelmatig de volgende oefening.


Oefening integriteit[2]:

Schrijf alle beloftes en voornemens die je recentelijk hebt gedaan op een rij. Check nog wel even of ze aan de voorwaarden voldoen (zie mijn eerdere blog “een goede start”). Ga dan eerlijk voor jezelf na in hoeverre je je aan je beloftes en voornemens hebt gehouden en scoor daarvoor per belofte het aantal procenten dat je je eraan hebt gehouden, waarbij 0 % is: daar heb ik mij helemaal niet aan gehouden tot 100% is: daar heb ik mij volledig aan gehouden. Let wel: het resultaat is hier niet het belangrijkste, het gaat erom dat je je aan de belofte hebt gehouden. Bereken daarna het gemiddelde van de scores en dan heb je een percentage tussen 0 en 100% dat jouw integriteitsniveau aangeeft.


Hoe hoger je integriteit is, hoe groter de kans dat je je volgende beloftes ook waarmaakt en hoe groter de kans dus is dat je je doelen bereikt. Stel je voor dat je 50% integer bent, dus je houdt je aan de helft van al je beloftes. Op het moment dat je weer een belofte maakt, is de kans 50% dat je je ook aan die belofte niet houdt. Als je integriteit 80%, dan is die kans logischerwijs een stuk groter.

Het is dus belangrijk om terug te kijken op je gemaakte beloftes en afspraken: heb je ze waargemaakt?


Hoe kan je je integriteit verhogen?

· Let op hoe je je beloftes, voornemens en doelen formuleert: zijn ze SMART[3]? Ben je voor 100% aan je afspraken en beloftes gecommitteerd? Zijn ze niet te ver uit je comfortzone maar ook niet te gemakkelijk? Zijn ze inspirerend voor je en komen ze echt vanuit jezelf? Kijk voor dit punt anders nog een keer naar mijn eerdere blog “Een goede start”.


· Word je bewust van je integriteitsniveau. Dit doe je door de oefening hierboven regelmatig te doen. Je kunt zien of je integriteitsniveau stijgt of daalt.

· Verhoog je integriteitsniveau door te doen wat je belooft voor de tijd dat je het gedaan zou hebben.

· Doe bovenstaande activiteiten regelmatig, zodat je jezelf traint in integriteit.


Het voordeel voor jou is dat als je integriteitsniveau stijgt, de kans dat je je doelen bereikt ook stijgt. Maar er zijn meer voordelen voor je. Je voelt je ook beter omdat je minder gefrustreerd bent omdat de dingen niet lukken. Ook heb je minder schuldgevoel omdat je je (weer eens) niet aan een belofte hebt gehouden. Je houd energie over want je hoeft geen smoesjes meer te verzinnen of verhalen te vertellen omdat je je ergens niet aan gehouden hebt. Je eigenwaarde en zelfvertrouwen nemen toe omdat dingen lukken en je voor jouw belangrijke zaken voor elkaar krijgt. Wie wil dat nou niet?


Oefening:

In de oefening hierboven heb je je huidige integriteitsniveau bepaald.

Neem je voor om je integriteitsniveau te verhogen met 20%, waar kom je dan op uit?

Ga dan na welke beloftes of afspraken je de komende twee weken wilt waarmaken. Check eerst aan de hand van bovenstaande punten of je goede doelen hebt gesteld en of ze ook op de juiste manier geformuleerd zijn (zie mijn blog “een goede start”).

Na twee weken doe je de eerste oefening weer, dus je zet alle beloftes die je gemaakt had weer op een rijtje en scoort per doel je integriteitsniveau (Je meet niet het resultaat maar in hoeverre je je aan je beloftes hebt gehouden). Vervolgens bereken je je gemiddelde. Is je integriteitsniveau gestegen?

Train jezelf om alle verklaringen, redenen waarom wel of niet achterwege te laten. Dat maakt voor deze oefening niet uit.


Geen oordeel over je integriteitsniveau!


Nog een belangrijke opmerking: zie je integriteitsniveau niet als ‘’goed’’ of ‘’fout’’. Zie het als een momentopname in een proces waar je mee bezig bent waarover jij zelf conclusies trekt en actie op onderneemt. Over een langere periode zal je dan zien dat je integriteitsniveau toeneemt en dat je de voordelen gaat merken: je haalt je doelen gemakkelijker, je voelt je beter en functioneert beter.

[1] Deze definitie komt van Creative Consciousness.


[2] Ook met dank aan de coachopleiding van Creative Consciousness, deze oefening is gebaseerd op het CC coachprotocol.


[3] Smart = specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

7 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page