top of page

De docent is coach

zet studenten in beweging!

Persoonlijke ontwikkeling

Herken je als docent deze vragen?

 • Hoe stimuleer ik eigenaarschap en eigen regie bij de student?

 • Wat mag ik loslaten en hoe doe ik dat?

 • Hoe kan ik de student zodanig coachen dat het ook bij mij past?

 • Hoe zorg ik ervoor dat de student gaat reflecteren op zijn studie- en beroepsgedrag?

 • Hoe sluit ik aan bij de student waar hij of zij op dat moment is (mentaal, fysiek, emotioneel en cognitief)?

 • Hoe stimuleer ik actief leren en intrinsieke motivatie?

 • Wat doe ik als de student vastloopt en een sterk beroep op mijn advies en hulp doet?

 • Hoe ga ik om met dilemma’s of keuzes tussen afstand-nabijheid, sterke-minder sterke sturing of begeleiding, inhoudelijke-procesmatige sturing of begeleiding?

Coachend begeleiden van studenten

De docent is coach

Resultaat van het traject

Als je ons traject heb gevolgd, kies je in gesprekken met studenten de coachende aanpak. Vanuit een coachende ‘mindset’, en efficiënte communicatie zet je de student in beweging om het gewenste doel te bereiken. Je zorgt dat de student zijn of haar eigen antwoorden vindt. De student is geïnspireerd en gemotiveerd om zelfstandig, ondersteund door jou als coachend docent, stappen te kiezen en te zetten in de richting van de benodigde persoonlijke ontwikkeling en vakmanschap waar de opleiding voor opleidt.

Voor wie?

Je bent deskundig op je vakgebied en in het beroep waar je voor opleidt. Je bent als docent werkzaam in het (hoger) onderwijs. Je wilt je coachvaardigheden (verder) ontwikkelen. Je hebt voldoende begeleidende gesprekken met studenten om de opgedane inzichten te integreren en toe te passen in je werksituatie. Je staat zelf open voor coaching en erkent de kracht ervan.

Module 1

2,5 dag

Doel                     Persoonlijke doelen voor het traject

Coaching            Wat is coaching? Wat is het niet?

                             Wanneer gebruik je coaching (niet)?

Gereedschap     Context voor top prestaties
                             Bekrachtigen van onszelf en anderen
                             Mindset van 'niet weten'
                             Krachtige vragen stellen
                             Luisteren
                             Opbouw gesprek

Praktijk               Eerste coaching praktijk & ervaring

Brug                    Brug slaan naar volgende module

Module 2

2,5 dag

Helpen                  Coaching versus helpen

Competencies    Coaching compentencies

Gereedschap       Integriteit
                                V
atten

                                Verbinden

                                Compleet maken en ruimte maken

Praktijk                  Coaching praktijk & ervaring

Resultaat traject
Workshops

Anderen over de docent is coach opleiding

Een programma met grote impact op mijn bewustzijnsontwikkeling. Met liefde en in een veilige omgeving mogen 'spelen' met de coach-tools én telkens de uitnodiging om uit mijn comfort zone te gaan. Was prachtig en intens. - Noah

Ik ging erheen om 'coachingstechnieken' te leren, maar begrijp nu dat 'de docent is coach' veel meer is. Het is een manier van in het leven staan. Heel persoonlijk dus. Enorm inspirerend, een 'roller coaster' af en toe qua emoties, enorm bevrijdend. - Emma

Wanneer je denkt ik hoeft niets meer te leren, ik hoef niet meer te groeien, ga dan toch maar eens uit je comfort zone! - Tess

De 'docent is coach' gaf me de tools en het vertrouwen mijn eerste 'vlieguren' als coach in te gaan en heeft me laten groeien in mijn 'coach-zijn' en bewustzijn - Sam

Het is een verrijking en alles wat je hier leert, kun je toepassen in je leven en werk waardoor jij en anderen alleen maar groeien! - Sophie

Onze uitgangspunten

Wij gaan ervan uit dat de student antwoorden op veel van zijn vragen in zich heeft. Als docent zorg je er door middel van je coachvaardigheden voor dat de student zich bewust wordt van deze antwoorden. Dat hij in actie komt om gewenste doelen te bereiken. De student creëert zo zijn (lerend) leven. Als 'de docent is coach' ondersteun je hem om zich persoonlijk en vakinhoudelijk zo te ontwikkelen dat hij zo goed mogelijk is opgeleid voor het beroep.

'De docent is coach' coacht vanuit de mindset van het 'niet weten' en oprechte nieuwsgierigheid. Van hieruit stel je open vragen. Je vult niets in, hebt geen aannames en onderzoekt wat de ander al weet. Je leert communiceren als een coach en je weet anderen te inspireren. Je geeft vertrouwen en breidt je kennis uit door te luisteren en door open vragen te stellen.

 

Ons programma sluit aan op drie psychologische basisbehoeftes van studenten: autonomie, competentie en verbondenheid. Je leert behoeftes te identificeren, toont oprechte interesse, hebt aandacht en geeft betekenisvolle uitleg. Je bent in staat om te verbinden met en je in te leven in de ander.

De investering

€ 2750,- excl. btw.

Dit is per persoon bij deelname op onze trainingslocatie Titanenhof 15 in Maastricht op een van de data aangeduid in onze kalender. Dit is inclusief alle plenaire, coaching en mentor sessies, alle cursusmaterialen en catering tijdens de modules. Niet inbegrepen zijn reis- en verblijfkosten.

Losse workshops

De kracht van vragen stellen
Je leert het beste uit anderen en jezelf te halen. Je leert hoe je anderen kunt laten groeien in hun zelfsturend,
zelflerend en zelf-oplossend vermogen. Deze workshop is voor docenten die hun impact van coaching willen
ervaren, vatten en zich eigen maken. Als je echt wil verbinden en betrokken zijn bij het leer- en groeiproces van
de ander. Je leert om de ander uit te dagen vanuit vertrouwen. Aan het eind van de workshop pas je coaching en
de kracht van het vragen stellen toe in daarvoor geschikte situaties.

De kracht van actief luisteren
Waarin verschilt horen van luisteren? Wat is ervoor nodig om echt actief te luisteren? Luisteren is de kunst om de
ander te vatten en inzien wanneer een coachende interventie past. In deze workshop krijg je inzichten die je
helpen de ander te ontvangen zoals hij echt is, zonder oordeel. Je komt vanuit vertrouwen zodat de student zich
gehoord, gezien en geaccepteerd voelt. Je motiveert en stimuleert de student om zijn verantwoordelijkheid te
nemen en de juiste acties te gaan ondernemen.

Coachen of helpen?
Wanneer kan ik het best coaching inzetten? Wanneer is helpen of doceren nodig? In deze workshop verkennen
we hoe je de balans tussen coachen versus helpen juist inzet. Uitgangspunt is om de student maximaal in zijn
kracht te zetten en te houden. We staan ook stil bij hoe de docent omgaat met problemen, inzinkingen of
demotivatie van studenten. Waarvoor ben jij verantwoordelijk en waarvoor is de student verantwoordelijk?

De juiste mindset
Deze workshop neemt de docent en hoe deze in zijn werk staat als uitgangspunt. We onderzoeken wat wel werkt
en waar zijn uitdagingen zitten. De mindset bepaalt de interactie met anderen. Bij een positieve mindset, is de
ervaring vaak ook positief. Omgekeerd is ook waar. In de workshop leert de docent voorbij te gaan aan een
belemmerende mindset die bijvoorbeeld energie kost of demotiverend is. Aan het eind van de workshop is de
deelnemer zich bewust van zijn mindset en de impact daarvan op zijn ervaring en interactie met anderen.
Welke mindset kies je die je in staat stelt om zonder oordeel te luisteren naar de ander? Het stelt je in staat om
aan te sluiten waar de ander zich bevindt en vandaaruit coachend te communiceren.

Deze workshops zijn actief en interactief van aard en gericht op ervarend leren. Tijdens iedere workshop krijg de deelnemer een persoonlijk werkboek met oefeningen en coaching tools. De workshop is gevarieerd en tegelijkertijd ook gebalanceerd opgebouwd. Met oefeningen in kleinere groepjes of in tweetallen of individueel; met reflectiemomenten, overdracht van kennis, in de vorm van een korte verdiepingssessies, vragen en antwoorden en training van coachvaardigheden. Als deelnemer heb je de mogelijkheid om je eigen praktijksituaties en -ervaringen in te brengen.  Investering per workshop (min 8, max 15 deelnemers): 1150,- excl. BTW en reiskosten).

 • Hoe is de opleiding opgebouwd?
  Het traject start met een tweeënhalve dag durende eerste module, waarin de basis wordt gelegd, je inzicht krijgt in enkele nuttige concepten en kennis maakt met de basis coach vaardigheden en aanpak. Je gaat meteen praktisch oefenen met je groepsgenoten. In de zes weken tussen module 1 en 2 oefen je de opgedane inzichten in de praktijk met behulp van mentoring en peer coaching. Na de oefenperiode kom je weer voor tweeënhalve dag met je groep samen. Je oefent met ingebrachte casuïstiek, je krijgt nog meer ondersteunende inzichten en je oefent ermee met je groepsgenoten, waarbij je de puntjes de i zet wat kennis en inzichten betreft en je steeds zekerder wordt van je coachvaardigheden. Vervolgens ga je weer een praktijk oefenperiode in, waarbij je op je opleiding coachende gesprekken voert met je studenten. Deze gesprekken neem je op en bespreek je met je mentor-coach. Het traject wordt afgesloten met een evaluatie met je mentor-coach. Tijdens dit gesprek checken we in hoeverre je oorspronkelijke doelen zijn waargemaakt. Wat je sterke punten zijn en waar je nog verder in wenst te groeien.
 • Waar kan ik de opleiding volgen?
  Je kunt dit programma 'in-company' volgen of op onze trainingslocatie in Maastricht. In-company Het traject vindt plaats op school. De school stelt voor de duur van de twee modules een grote ruimte en twee kleinere oefenruimtes in de directe omgeving van de grote ruimte beschikbaar, waarin deelnemers ongestoord kunnen werken. Ook zorgt de school voor alle faciliteiten zoals trainingsfaciliteiten en catering. Titanenhof 15 Maastricht Het traject vindt plaats in onze trainingslocatie in Maastricht Titanenhof 15. Op deze mooie en rustige locatie zijn een trainingsruimte, diverse oefenruimtes en een grote buitenruimte aanwezig waar de deelnemers ongestoord kunnen werken. Voor overnachtingen zorgen de deelnemers zelf.
 • Wat kan ik verwachten op een dag?
  Tijdens iedere module krijg je een persoonlijk werkboek met oefeningen en coaching tools. Opleidingsdagen zijn gevarieerd, en tegelijkertijd ook gebalanceerd opgebouwd. Met oefeningen in kleinere groepjes of in tweetallen of individueel; met reflectiemomenten, overdracht van kennis, in de vorm van een lecture, Q&A’s, oefeningen en training van je coachvaardigheden en nog veel meer. Natuurlijk is er ook ruimte voor een uitgebreide lunch, voldoende koffie- en thee pauzes en een snack.
 • Wat zijn de data voor 2020?
  In-company De data worden in overleg bepaald. Voor actuele data kijk svp even in de kalender.
 • Hoeveel deelnemers zijn er?
  Het programma wordt verzorgd in groepen van 8 tot maximaal 12 deelnemers. Er zijn altijd twee trainers aanwezig, zodat veel individueel gewerkt kan worden. Als je deelneemt aan de geplande opleidingsdatum op Titanenhof 15 in Maastricht, dan volg je dit programma individueel. Bij in-company volg je het programma met je collega's.
 • Hoe worden deelnemers na de opleiding ondersteund?
  Na de tweede module volg je nog 4 mentor-coach sessies. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor individuele coaching. We bieden dit programma in verkorte versie ook aan aan het management in de vorm van Coachend Leiderschap. Als je organisatie hiervoor kiest, ontstaat er binnen de organisatie een manier van 'coachend communiceren'.

Ik werk samen met

Gertine en Charles.JPG

Charles Ruiters

Charles Ruiters is ervaren coach en trainer en gecertificeerd ICF PCC coach. Hij verzorgt de ACTP geaccrediteerde opleiding tot bewustzijnscoach. Zie ook: https://www.linkedin.com/in/charlesruiters/ en www.charlesruiters.com

bottom of page