top of page

Doen wat goed voor je is

Bijgewerkt op: 20 dec. 2019Veel van mijn coachklanten vinden het niet eenvoudig om te bepalen én te doen wat goed voor ze is, zeker in lastige situaties. Denk aan het tijdig loslaten wat hun in de weg zit of het op tijd zorgen voor zichzelf zodat zij zich goed blijven voelen. Voor degenen die dit herkennen is deze blog. Ik laat door middel van een oude wijsheid uit het Hindoeïsme een inspirerende manier zien om naar je situatie te kijken en geef er een oefening bij die je voor jezelf kunt doen om je bewustzijn te vergroten en acties uit te voeren om je doelen te behalen en je beter in balans te voelen.


Creëren, onderhouden en loslaten


Ik merk dat veel van mijn coachklanten in lastige situaties de metafoor van Trimurti uit het Hindoeïsme ondersteunend vinden bij het vergroten van hun (zelf)bewustzijn. Ook helpt het hen zich beter in balans te voelen en beter in staat te zijn om ook in lastige situaties te doen wat goed voor ze is. Ik zal eerst kort dit verhaal uit het Hindoeïsme vertellen en daarna uitleggen hoe je de verbinding kunt leggen met je eigen situatie.


In het Hindoeïsme is de Trimurti een symbool van de drie-eenheid van goddelijke invloeden die elkaar aanvullen. Deze invloeden worden verbeeld door de goden Brahma, Vishnu en Shiva.

Brahma is de god van de creatie. Volgens het hindoeïsme heeft hij de aarde en het universum gecreëerd. Brahma staat voor de schepper, de creator.


Vishnu staat voor harmonie, het in stand houden wat er is. Hij herstelt wanorde en problemen, zorgt voor evenwicht tussen goed en kwaad. Vishnu is de beschermer.


Shiva maakt de cirkel rond. Shiva staat voor transformatie. Hij is de god van tegenstellingen. Shiva belichaamt het gehele universum: dood en leven, arm en rijk. Ontwikkeling, rouw, liefde, passie, bewustzijn; met alle onderwerpen die een bewogen leven aangaan, houdt Shiva zich bezig. Shiva maakt alles geschikt voor herschepping door het oude eerst te vernietigen.


Volgens het Hindoeïsme zijn alle drie de goden even belangrijk in ons leven, wij kunnen niet zonder elk van hen, en daarom noemen zij het de drie-eenheid, de Trimurti.

Wat deze goden representeren, dus creëren, harmonie/beschermen/onderhouden en loslaten, zijn zaken die velen van ons (ik incluis!) bij tijd en wijle lastig vinden. In het volgende stukje maak ik de verbinding tussen wat de goden uit het Hindoeïsme verbeelden en ons dagelijks leven.


Verbinden met je huidige situatie


Je kunt je huidige leven en de situatie of periode waarin je je nu bevindt verbinden met dit oude Hindoeïstische verhaal en je zo bewust worden welke invloeden jij op dit moment ervaart. Daarna kun je bepalen welke invloeden je in meer of mindere mate in je leven of in de situatie waarin je je bevindt nodig hebt en welke invloed je wel of juist niet wilt toelaten.

Belangrijke invloeden in je leven zijn:


· Creëren of scheppen (vergelijk met Brahma in het Hindoeïsme)

· Harmonie, beschermen en onderhouden wat er is (vergelijk met Vishnu in het Hindoeïsme)

· Transformatie, loslaten (vergelijk Shiva in het Hindoeïsme)


Op sommige momenten in je leven ben je aan het creëren, je maakt iets, verzint iets nieuws, bouwt iets op. Dit kunnen grote en kleine dingen zijn in het leven, zoals het starten van je loopbaan, het opbouwen van een (sociaal of professioneel) netwerk, een nieuwe vriendschap, het beginnen van een relatie, het starten van een nieuw bedrijf, het (ver)bouwen van je keuken, of het maken van een meubelstuk of kunstwerk.


Op andere momenten ben je aan het onderhouden. Als je dit niet doet dan vervalt alles wat je gecreëerd hebt of het gaat stuk.


En soms is het nodig om los te laten. Dat is belangrijk want als je veel hebt gecreëerd en om je heen hebt verzameld en je wilt plaats maken voor nieuwe creaties, is het belangrijk om het oude tijdig los te laten, anders zit het je in de weg en belemmert het je om door te gaan. Denk maar aan je plan om iets op een andere manier aan te pakken of het invoeren van een nieuwe werkwijze op je werk, het hebben van teveel spullen in je huis, je volle mailbox of emoties als boosheid of verdriet door situaties uit het verleden.


Doen wat nu goed is


In je drukke bestaan kun je gemakkelijk vergeten dat alle drie deze invloeden: creëren, onderhouden en loslaten, aandacht nodig hebben in je (werkend of privé)leven. Teveel aandacht voor het één of het verwaarlozen van het andere is niet goed voor jou en in sommige gevallen ook niet voor je omgeving.


Soms is het verstandig om meer aandacht te hebben voor creëren, scheppen. Denk aan het opbouwen van een netwerk als je net begint met werken, het verzinnen van een nieuwe werkmethode als de oude niet meer passend is, het opbouwen van je bedrijf als starter, het bedenken van een nieuw product, het opbouwen van een vriendenkring door mensen te leren kennen in je nieuwe woonplaats.


Als je te weinig aandacht besteedt aan loslaten kan je geen ruimte maken voor iets nieuws. Af en toe is het goed en nodig om daarvoor het oude los te laten, denk aan het wegdoen van spullen om ruimte te scheppen in je huis, het loslaten van teleurstelling, verdriet of boosheid om iets uit je verleden om verder te kunnen gaan of het loslaten van een angst of blokkade om de weg te openen die het mogelijk maakt om je doelen te behalen.


Hoe weet je nu wat te doen? Wat goed is? Daarvoor is het nodig dat je je bewust bent van je situatie en wat je nodig hebt. Om je hier in te bekwamen kun je onderstaande oefening doen. Hoe vaker je die doet, hoe beter je erin wordt.


Oefening


Om je bewustzijn te vergroten van de werking van deze drie invloeden in jouw leven, wat ze voor je betekenen en wat je behoeften daarin zijn in je leven op dit moment, kun je de volgende oefening doen.


1. Denk aan een bepaald aspect van je leven (bv je werksituatie, familiesituatie, relatie, vriendschappen, woonsituatie, financiële situatie, etc.). Word je bewust van je gedachtes en gevoelens over de situatie.


2. Stel jezelf de volgende vragen:


  • Wat als ik meer of juist minder aandacht geef aan het creëren van zaken, het scheppen? Wat zou ik willen creëren?

  • Wat als ik meer of juist minder aandacht geef aan het onderhouden van zaken? Wat zou ik willen onderhouden?

  • Wat als ik meer of juist minder aandacht geef aan het loslaten van zaken? Wat zou ik willen loslaten?


Maak een inventarisatie van wat je wilt creëren, onderhouden en loslaten. Denk groot, grote dromen mogen hier, rem jezelf niet. Belangrijk hierbij is dat je voor deze vraag alleen laat meewegen wat je zelf wil en je niet laat beïnvloeden door wat anderen hier misschien van (zouden kunnen) vinden.


3. Welke acties zou je op korte termijn willen en kunnen uitvoeren naar aanleiding van stap 2 en in de richting van wat je wilt bereiken? Kijk hierbij naar acties die je meteen kan en wil doen, die dus realistisch zijn in jouw huidige situatie. Een actie hoeft niet meteen het eindpunt in te houden, het kan een eerste stap zijn naar iets groters, bijvoorbeeld: als je bij ‘creëren’ een bedrijf voor jezelf wilt opzetten zou een eerste stap kunnen zijn dat je een onderzoekje gaat doen in je netwerk bij mensen die ook een bedrijf hebben opgezet.


4. Committeer je aan één of meerdere van deze acties door ze (in je hoofd of geschreven) krachtig te formuleren. Wees ook concreet, door erbij te bedenken (of te schrijven) wanneer je het gaat doen, met wie, etc. Uiteraard kun je hier je eigen woorden voor gebruiken. Zie je het verschil in kracht in de volgende voorbeeldzinnen? "Ik ga morgen telefonisch contact opnemen met …… om haar te vragen mij te informeren over wat er komt kijken bij het opzetten van een bedrijf.” In plaats van: "Ik wil mijn linkedin contacten benaderen". Of: “Ik breng a.s. zaterdag alle kleding die ik drie jaar niet heb gedragen naar de kringloop.” (in plaats van: : "Ik wil mijn kledingkast opruimen.").


5. Als je je commitment hebt uitgevoerd, ga voor jezelf na wat het resultaat is (voor jezelf en voor je omgeving) en evalueer je actie. Misschien heb je bereikt wat je wilde, komt er een vervolgactie uit voort of stel je je actie bij.


6. Welke conclusie trek je uit deze oefening?


Veel succes met deze oefening en laat me weten wat het resultaat ervan is geweest voor jou!

12 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page